Roboty drogowe

Roboty drogowe

Stanowiące przedmiot działalności roboty drogowe są ciągle rozwijaną dziedziną funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. Wykonujemy prace drogowe takie jak: budowa dróg, remonty ulic i renowacja nawierzchni, budowa oraz remonty placów, chodników i parkingów. Wykonujemy nawierzchnie bitumiczne z mas mineralno-bitumicznych oraz asfaltów lanych, nawierzchnie z kostki betonowej oraz kamiennej. Wykonujemy także usługi sprzętowe jak np. transport, przecinanie nawierzchni betonowych i bitumicznych, zagęszczanie podłoża czy mechaniczne rozbieranie nawierzchni.

Realizujemy również roboty dla osób fizycznych, w szczególności małą architekturę wokół obiektów mieszkalnych oraz gospodarczych takie jak ścieżki, chodniki, place a także podjazdy do garaży.

Fachowa kadra oraz doświadczenia pracowników gwarantuje niezawodność, solidność i terminowość realizacji robót.

Wielobranżowa Firma "DORAN" posiada własny sprzęt oraz środki transportowe dla realizacji zadań z zakresu drogownictwa. Obszar działania naszej firmy obejmuje południową część województwa dolnośląskiego.

WF DORAN , ul. Ogrodowa 15A, 58-306 Wałbrzych, doran@doran-drogi.pl, +48 74 844 65 70

Copyright © 2024 Wielobranżowa firma Doran Łukasz Kłosowski

Design by Graff