Zaufaj doświadczeniu
Doświadczenie od 2002 roku pozwala świadczyć wysokiej jakości usługi związane z robotami drogowymi. Do każdego zlecenia podchodzimy z pełną fachowością, przywiązując należytą uwagę do solidności wykonania na każdym z etapów technologicznych. Bogata praktyka zawodowa pracowników i profesjonalizm w pracy sprawiają, że jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania Klientów. Świadczymy usługi: budowa dróg, remonty ulic i renowacja nawierzchni, budowa oraz remonty placów, chodników i parkingów. Wykonujemy nawierzchnie bitumiczne z mas mineralno-bitumicznych oraz asfaltów lanych, nawierzchnie z kostki betonowej oraz kamiennej. Wykonujemy także usługi sprzętowe jak np. transport, przecinanie nawierzchni betonowych i bitumicznych, zagęszczanie podłoża czy mechaniczne rozbieranie nawierzchni. Realizujemy również małą architekturę wokół obiektów mieszkalnych oraz gospodarczych: ścieżki, chodniki, place a także podjazdy do garaży.


zobacz wiecej

WF DORAN , ul. Ogrodowa 15A, 58-306 Wałbrzych, doran@doran-drogi.pl, +48 74 844 65 70

Copyright © 2024 Wielobranżowa firma Doran Łukasz Kłosowski

Design by Graff